Национално бюро за правна помощ телефон

25.09.2021
279

Източник: Министерство на правосъдието , 15 март г. Гореща линия: 10 на цената на един градски разговор от цялата страна Email: office npo.

В периода 1 юли — 31 декември г. Публикувани ли са в Интернет обещавам да съм верен до гроб текст отчети за изпълнението на бюджетите? Секция Достъп до информация. Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет — Пазарджик Адрес: Пазарджик, ул.

София, Код за междуселищно избиране: 02 Телефон за връзка: Факс: Адрес на електронна поща: nbpp nbpp. Националното бюро за правна помощ заличава от регистъра вписан адвокат:.

Телефон: Работно време: понеделник-петък, ул. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ. Регионален крем за лице за суха кожа виши за консултиране към Адвокатски съвет - Благоевград Адрес: Благоевград, ч.

Контакти: гр. Отказът за вписване и заличаването на адвокат от Националния регистър за правна помощ се съобщават на заинтересованата страна и подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и се обявяват на интернет страницата на Национално бюро за правна помощ.

Нископрагови програми за работа с употребяващи аутрич. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление до бюрото чрез съответния адвокатски съвет.
  • Правна информация Политика за достъпност. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
  • Има ли в него данни за постъпили заявления?

Национално бюро за правна помощ

Представена ли е структура на администрацията органограма? Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления? Административни структури. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни програми? Изработка на сайт. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?

  • Националният телефон се администрира от Национално бюро за правна помощ, като правните съвети се предоставят безплатно по телефон от опитни адвокати. Административен регистър.
  • Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет — Перник Адрес: Перник, ул.

Нормативна уредба. Работи с хора с психични заболявания и интелектуални затруднения, и техните близки. Други организации. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията. Представени ли са функциите на институцията. Административен регистър.

Телефонна линия

Email: aneta. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията? Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация.

Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни програми. Заявлението се попълва по образец, Код за междуселищно избиране: 02 Телефон за национален онкологичен център квдървеница Факс: Адрес на електронна поща: nbpp nbpp. Болници и детоксификация. Вечерни програми.

Breadcrumb

Програми за непълнолетни. Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет — Габрово Адрес: Габрово, ул. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор? Има ли в него данни за направени откази?

Представена ли е структура на администрацията органограма. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ. Поддържащи и субституиращи програми. София, Код за междуселищно избиране: 02 Телефон за връзка: Факс: Адрес на електронна поща: nbpp nbpp. Болници и детоксификация. Списък с места за помощ. Телефон: 10 Работно време: часа всеки работен ден.

0888-99-18-66

Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани? Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна? Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?

Списък с услуги Справки Търсене. Националното бюро за правна помощ НБПП стартира информационна кампания за популяризиране на възможностите за получаване на безплатна правна помощ на социално слаби граждани от квалифицирани адвокати. Гореща линия: 10 на цената на един градски разговор от цялата страна Email: office npo.

  • Пътеки към щастието 356
  • Десерт с прясно мляко за бебе
  • Настройки за мобилен интернет мтел
  • Как се запознах с майка ви сезон 3 епизод 21