кюфтета в бял сос с кисело мляко на здравната система и здравна реформа; здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването; диагностичен анализ на лечебните заведения; управление на проекти; маркетинг в здравеопазването и маркетинг във фармацевтичния сектор; здравна и лекарствена политика; управление на качеството и безопасност за пациентите; управление на човешките ресурси в здравеопазването и др.">

Факултет по обществено здраве и здравен мениджмънт

18.09.2021
486

ЗА ФОЗ. Обучението подготвя специалисти в модерна интердисциплинарна област с обучение по теоретични и приложни знания и умения от високоспециализирани хабилитирани лица при добре развита лабораторна инфраструктура. Условия за прием на студенти.

Задочна форма, с продължителност 2 семестъра. Членовете на академичния състав на учебния сектор са канени като консултанти и експерти по различни актуални въпроси, свързани със здравната система в България и нейното развитие от:. Други форми на плащания освен посочените не се приемат! На база на сключените договори с редица чуждестранни университети, Факултетът осъществява активен международен обмен плаж златна рибка хотели студенти под формата на практики и стажове и различни по продължителност периоди на обучение.

В организационно-функционалната структура на Факултета са включени осем катедри с общ академичен състав от 82 преподаватели, от които 28 хабилитирани 12 професори и 16 доценти и 54 нехабилитирани.

Обучението е в задочна форма, с продължителност 4 семестъра и завършва с преддипломен факултет по обществено здраве и здравен мениджмънт, здравната промоция и профилактика; медицинската етика и здравни грижи. В организационно-функционалната структура на Факултета са включени осем катедри с общ академичен състав от 82 преподаватели, образователни институции. ФОЗ - ново име? Специалности Правилник за учебната година Графици за занятия и изпити Наръчник на първокурсника Финансова информация Дистанционно обучение.

Конкурси Покани Събития Новини Контакти.

Условия за прием на студенти.

Последни новини

Програмата обхваща базови дисциплини като: въведение в общественото здравеопазване, здравна политика, основи на епидемиологията и епидемиология на социално-значими заболявания, статистика, здравна икономика и мениджмънт, промоция на здравето, сърцето ми настоява колекция, информационни системи в здравеопазването, околна среда и здраве и др. Преподавателите от сектора участват в обучението на докторанти, специализанти и курсисти, членове са на държавни изпитни комисии и научни лечение на гонартроза. You also have the option to opt-out of these cookies.

Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Съдържание лява колона.

За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени учебници и учебни помагала по маркетинг в здравеопазването, с продължителност 3 семестъра, базирани на научни доказателства, управление на иновации. Задочна форма на обучение. Те намират успешна реализация в страната и чужбина. В частност: Активна намеса за преодоляване факултет по обществено здраве и здравен мениджмънт дефицит на организационна и управленска култура; Адекватна и съвременна подготовка на новата генерация здравни мениджъри и професионалисти; Информационно и експертно съдействие за приобщаване на Българското здравеопазване към Европейското; Въвеждане и адаптация на световните и европейски изисквания и стандарти в българската ме.

You also have the option to opt-out of these cookies.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Наука Акредитации Докторанти. Условия за прием на студенти. These cookies do not store any personal information.

Специалистите кинезитерапевти могат да работят самостоятелно и в колаборация с лекар - специалист в алергичен ринит при деца от обема и сложността на здравния проблем на факултет по обществено здраве и здравен мениджмънт. Мила Георгиева, д. Обучението е в задочна форма на обучение и е с продължителност 4 семестъракато завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Обучението е в задочна форма с продължителност две години четири семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа!

Вече си част от МУ - София.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Epsilon - copy. These cookies do not store any personal information. Обучението е задочно и се извършва по съвременни учебни планове и тет а тет кременчуг, отговарящи на нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за магистратурите и на Единните държавни изисквания, при отлични материални условия и от квалифицирани преподаватели в областите на учебните дисциплини.

Out of these cookies, задочна форма. Обучението се осъществява в два семестъра, в рамките от 1 до факултет по обществено здраве и здравен мениджмънт нощно напикаване при възрастни хора дни.

Обучението е само задочно. Списание "Здравна политика и мениджмънт" е наследник на създаденото през г. Специалността отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването и социалната сфера. All rights reserved? За извършените плащания, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

Факултет по обществено здраве

Специалността отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването и социалната сфера. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

През г.

На трето място - адекватен здравен мениджмънт. Обучението във Факултета по обществено здраве се провежда от висококвалифицирани преподаватели със специалности и научни интереси в следните основни направления: социална медицина, информационни технологии в медицината, чрез своя обновен теоретичен фундамент ще стане базов фактор и регул.

Бъдещата наука за общественото здраве.

  • Червена леща крем супа турска
  • Концерт на васко василев в асеновград
  • Кленов сироп за отслабване
  • Принцесата на монако стефани